Lịch thi đấu Giải bóng đá truyền thống cán bộ, giảng viên năm 2017

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN NĂM 2017

TT BẢNG A   TT BẢNG B
1.A Công trình giao thông 1.B Kinh tế + Tổng hợp
2.A Kỹ thuật xây dựng 2.B Phòng ban
3.A Công nghệ thông tin 3.B Điện – ĐTVT
4.A Máy tàu thủy 4.B Liên quân
5.A Cơ khí      

 

STT THỨ NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU SÂN TỈ SỐ
1. Bảy 04/11 08h30 1A – 2A C1
2. Bảy 04/11 08h30 1B (Kinh tế+Tổng hợp) – 2B (Phòng Ban) C1
3. Bảy 04/11 09h30 3A – 4A C1
4. Bảy 04/11 09h30 3B – 4B C1
5. CN 05/11 08h30 1A – 5A C1
6. CN 05/11 08h30 1B – 3B C1
7. CN 05/11 09h30 2A – 3A C1
8. CN 05/11 09h30 2B (Phòng Ban) – 4B (Liên quân: Hàng hải, KTTT, Viện, Cơ bản, GDQP) C1
9. Ba 07/11 17h30 3A – 1A Ngôi sao  
10. Ba 07/11 18h30 4A – 5A Ngôi sao  
11. Năm 09/11 17h30 2A – 4A Ngôi sao  
12. Năm 09/11 18h30 3A – 5A Ngôi sao  
13. Bảy 11/11 15h00 1A – 4A C1
14. Bảy 11/11 16h00 4B – 1B C1
15. Bảy 11/11 15h00 5A – 2A C1
16. Bảy 11/11 16h00 2B (Phòng Ban)  – 3B (Điện – ĐTVT) C1
17. CN 12/11 15h00 Nhất A – Nhì B C1
18. CN 12/11 16h00 Nhất B – Nhì A C1
19. Bảy 18/11 08h30 Chung kết C1

BTC