Hoạt động Ngày chủ nhật xanh

Ngày Chủ nhật xanh là hoạt động ý nghĩa được triển khai thực hiện thường niên nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp …