Chỉ đạo thực hiện công tác giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023

2023_CV_278.signed-MyQuanDoThi_ThangMoiTruong