Nội quy đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM lần thứ X

NỘI QUY ĐẠI HỘI 

1. Thời gian đại hội: 01 buổi; Bắt đầu từ 7h30, ngày 1 tháng 6 năm 2017

2. Địa điểm: Hội trường A

3- Tất cả các Đại biểu phải chấp hành: đúng giờ giấc (đến trước giờ Đại hội làm việc 10 phút), thực hiện tốt chương trình làm việc và tuân thủ những nguyên tắc, thủ tục tiến hành Đại hội; Đại biểu vắng mặt phải có lý do chính đáng và báo cáo với Ban Tổ chức Đại hội.

4- Đại biểu nam mặc âu phục, đeo cravat, đi giầy; Đại biểu Nữ trang phục bộ áo dài; ngồi đúng vị trí quy định, không sử dụng điện thoại di động, nói chuyện, làm việc riêng và không hút thuốc lá trong Hội trường. Đại biểu có ý kiến trao đổi hoặc góp ý cho Đại hội thì liên hệ Ban Tổ chức để được giải quyết.

5- Chế độ Đại biểu thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ Tài chính của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tất cả Đại biểu và nhân viên phục vụ, bảo vệ Đại hội có trách nhiệm thực hiện tốt nội quy này./.

                                                                                      BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI