THÔNG BÁO VỀ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG HỘI THI “GIAI ĐIỆU THÁNG NĂM”

Căn cứ kế hoạch số 05/KH-CĐT ngày 20 tháng 3 năm 2023 về việc tổ chức HỘi thi “Giai điệu tháng Năm” chào mừng kỷ niệm 35 năm hình thành và phát triển Trường ĐH Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh (18/5/1988 – 18/5/2023); Thong-bao-ve-Hoi-thi-Giai-dieu-thang-Nam-2023